Drugie posiedzenie Rady Programowej Konferencji April Consumer Credit Days 2017!

Jesteśmy po drugim spotkaniu Rady Programowej konferencji April Consumer Credit Days, organizowanej przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami, Związek Firm Pożyczkowych oraz firmę Zoomevents. Zebranie miało miejsce 1 marca br. w Warszawie.

Spotkanie to było podsumowaniem wszystkich tematów, które według członków Rady Programowej są istotne z punktu widzenia konferencji. Zaproponowane pomysły, w związku z konwencją konferencji, odnoszą się do problematyki związanej z zarządzaniem należności w instytucjach działających
w sektorze Business to Consumer.

Członkowie Rady wskazali najbardziej wartościowe i aktualnie kluczowe obszary, które stanowiły będą merytoryczny kręgosłup wydarzenia i uatrakcyjnią konferencję uczestnikom z różnych segmentów branży zainteresowanych tematyką ryzyka kredytowego konsumenta.

Wśród tematów nie zabraknie zagadnień dotyczących m.in.: nowych technologii, zmian prawnych w tym konsekwencji jakie niosą za sobą aktualnie rozważane lub już procedowane projekty ustaw, czy cyberprzestępczości w obszarze Consumer Credit.

Rada Programowa była jednomyślna w sprawie zapewnienia interaktywności tegorocznej konferencji ACCD, jaką gwarantuje debata oksfordzka. W tej konwencji zostanie zaprezentowana np. wizja przyszłości Biur Informacji Gospodarczej.

Ideą przewodnią konferencji April Consumer Credit Days, która odbędzie się 27-28 kwietnia 2017 r. w Hotelu Narvil Conference & SPA w Serocku k. Warszawy są zmiany w sektorze B2C.

Poruszone zostaną zagadnienia takie jak:

  1. Aktualna sytuacja i perspektywy na rynku Consumer Credit (m.in. rynek konsumencki w Niemczech oraz praktyczne wykorzystanie Big Data na rynkach europejskich).
  2. Zarządzanie informacją w branży kredytów konsumenckich (m.in. praktyczne aspekty stosowania PSD2 oraz trendy w zakresie metod scoringowych).
  3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym i narzędzia modelujące tę działalność (m.in. modele zachowań konsumentów).
  4. Nowości dla B2C w branży zarządzania należnościami (m.in. przegląd FinTechów oraz ważnych ustaw).

Wszystkie panele tematyczne oraz debaty będą miały na celu ukazanie zasadniczych dla branży finansowej związanej z obszarem konsumenckim zmian, w wielu obszarach, z różnych punktów widzenia.

Scroll to top