Pierwsze posiedzenie Rady Programowej Konferencji April Consumer Credit Days 2017

Pierwsze spotkanie Rady Programowej tegorocznej edycji konferencji April Consumer Credit Days 2017 (ACCD), organizowanej przez Polski Związek Windykacji, Związek Firm Pożyczkowych oraz Zoomevents, odbyło się 12 stycznia br. w Restauracji Trattoria da Antonio w Warszawie.

Celem spotkania w gronie ekspertów było podsumowanie roku 2016, obfitującego w wiele ważkich dla branży usług konsumenckich wydarzeń oraz przedyskutowanie kluczowych zagadnień do zaprezentowania podczas drugiej edycji ACCD.

Rada potwierdziła, że ubiegły rok był niezwykle ciekawy dla branży Consumer Credit oraz jej zaplecza biznesowego - ale była również zgodna, że w 2017 roku czeka nas równie wiele przełomowych wydarzeń, a wśród nich m.in.: wprowadzenie dyrektywy unijnej PSD2 regulującej rynek płatności w obliczu e-gospodarki, regulacje dotyczące dalszej działalności instytucji pożyczkowych w Polsce, cyberprzestępczość w działalności B2C, FinTech i kierunek zmian jakie wymusi rynek oraz klient, dalszy rozwój procesów zarządzania informacją, oraz optymalizacje narzędzi modelujących zarządzanie ryzykiem kredytowym w instytucjach finansowych.

W wyniku owocnych ustaleń, Rada Programowa wraz z Organizatorami Konferencji April Consumer Credit Days, która odbędzie się w dniach 27 – 28 kwietnia 2017 roku w Hotelu Narvil Conference & SPA w Serocku k/Warszawy, proponują następujący blok zagadnień, które stanowiły będą główną oś konferencji ACCD:

  1. ZMIANY – aktualna sytuacja i perspektywy rynku Consumer Credit
  2. ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ – w branży kredytów konsumenckich
  3. CREDIT RISK – zarządzanie ryzykiem w tym modelowanie ryzyka kredytowego
  4. INNOWACJE – co nowego dla B2C w branży zarządzania należnościami?

W programie nie zabraknie interaktywnych debat, pozwalających spojrzeć na ww. zagadnienia z perspektywy różnych stron uczestników rynku jak również fachowych podsumowań poszczególnych paneli, które zapewnią uznani eksperci i najlepsi praktycy.

Scroll to top