Pierwsze posiedzenie Rady Programowej Konferencji April Consumer Credit Days 2018

Dnia 10 stycznia br. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Rady Programowej konferencji April Consumer Credit Days (ACCD). Radę Programową powołano w trakcie przygotowywania się do trzeciej już edycji wydarzenia w celu wspólnego opracowania jak najlepszego i najciekawszego programu konferencji.

Spotkanie poświęcone zostało omówieniu najistotniejszych problemów, perspektyw i zmian, które zdefiniują warunki, w jakich przyjdzie funkcjonować w najbliższym czasie firmom sektora finansowego w Polsce. Wiele czasu poświęcono tematyce nowych rozwiązań legislacyjnych, które stawiając klienta w centrum wymuszają zmianę dotychczasowych wzorców relacji z odbiorcą dóbr finansowych. Klient uzbrojony w nowe możliwości prawne i udogodnienia stanie się bardziej wymagającym partnerem oczekującym jeszcze szybszej i prostszej informacji i obsługi. To wyzwanie także przed firmami branży fintech.

Rada skupiła swoją uwagę na potencjalnych konsekwencjach wprowadzenia Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Wydawałoby się, że ta zmiana już jest przedmiotem wdrożeń w firmach, jednak nadal pojawia się mnóstwo wątpliwości, obaw i pytań w tym temacie. Czy wprowadzenie nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych wpłynie na ceny pakietów, na ocenę ryzyka, na możliwości dostępu do nowych odbiorców, na skuteczność windykacji? Jakie minimalne działania musi podjąć spółka, która nie chce się narazić na skutki kontroli przeprowadzonej przez GIODO?

Bardzo interesujące okazały się kolejne wątki rozmów Rady dotyczące problemu skróconych terminów przedawnień wierzytelności, ciężaru zaliczek komorniczych a także wszystkich skutków wprowadzenia dyrektywy PSD2.

Rada wstępnie ustaliła zakres i tematykę debat, które są stałym, cieszącym się popularnością punktem Konferencji NCCD. Do przedstawienia swoich doświadczeń, rozwiązań i punku widzenia zaproszeni zostaną eksperci i praktycy reprezentujący m.in. branżę pożyczkową, bankową, windykacyjną, komorniczą, prawnicy oraz ekonomiści.

Podsumowując obrady należy uznać je za owocne i inspirujące, pojawiło wiele tematów wartych pogłębionej analizy, co umożliwi Radzie Programowej stworzenie atrakcyjnego programu konferencji.

Scroll to top