Drugie posiedzenie Rady Programowej Konferencji April Consumer Credit Days 2018

Drugie spotkanie Rady Programowej konferencji April Consumer Credit Days, organizowanej przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami, Związek Instytucji Pożyczkowych oraz firmę Zoomevents miało miejsce 2 marca br. w Warszawie.

Spotkanie podsumowało pełen przekrój tematów, które według członków Rady Programowej są ważne z punktu widzenia konferencji. Zaproponowana problematyka szeroko interpretuje zagadnienia związane z zarządzaniem należnościami w instytucjach sektora Business to Consumer.

Członkowie Rady wskazali najbardziej newralgiczne, interesujące i aktualnie kluczowe obszary, które będą stanowiły merytoryczny trzon wydarzenia oraz sprawią, że uczestnicy z różnych segmentów branży otrzymają bogaty program prelekcji oraz debat na temat ryzyka kredytowego konsumenta.

Wśród tematów nie zabraknie zagadnień dotyczących m.in.: konsumentocentyzmu, nowych technologii, zmian prawnych w obszarze Consumer Credit.
Ideą przewodnią konferencji April Consumer Credit Days, która odbędzie się 26-27 kwietnia 2018 r. w Hotelu Warszawianka w Serocku k. Warszawy jest credit risk w obliczu nasilającego się konsumentocentryzmu.

Poruszone zostaną zagadnienia takie jak:

  1. Consumer finance – perspektywy, nasycenie, szanse czy stagnacja
  2. Przejawy konsumentocentryzmu w ustawodawstwie
  3. Credit risk w obliczu nasilającego się konsumentocentryzmu
  4. Nowatorskie technologie w finansach konsumenckich

Wszystkie panele tematyczne oraz debaty będą miały na celu ukazanie zmian o kluczowym znaczeniu dla branży finansowej związanej z obszarem konsumenckim. Organizatorzy zadbali o możliwość przedstawienia różnych punktów widzenia i wykreowania dobrej przestrzeni do wymiany pomysłów oraz poglądów.

Scroll to top